Uncategorized

OKR: Et styringssett som skaper motivasjon og resultater

Det er flere bedrifter og enkeltpersoner som setter seg mål, som aldri gjennomføres. Problemet kan blant annet være at det er et uoppnåelig mål, dårlig kommunikasjon om hva målet innebærer, for lite motivasjon, engasjement og deltakelse, eller for mange delmål som fører til andre utfall enn målet man egentlig så for seg.

I forelesning har Karl Philip Lund introdusert oss for styringssettet OKR som han har implementert i oppgaven vår, hvor vi lager vår egen nettbutikk. Dette er et effektivt verktøy som skaper motivasjon og resultater. Noen store bedrifter som bruker OKR i dag er blant annet Google, Netflix, LinkedIn og Uber. Jeg skal i dette blogginnlegget skrive om OKR og gjøre det klart hvorfor man bør bruke det.

Hva er OKR, og hvorfor bruke det?

OKR består av Objective og Key Results. Dette er et populært styringssett brukt av flere organisasjoner for å forme, kommunisere og overvåke hovedmålet sitt kvartalsvis. Med OKR så setter man høyere målsikrer kontinuerlig fremdrift og holder fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid (INEVO). Ved å implementere dette verktøyet må du svare på 2 spørsmål:

O: Hva ønsker vi å oppnå?

KR: Hvordan vet vi at vi har nådd målet?

Dette blir altså til hovedmål (O) og delmål (KR). Målene skal alltid være synlig for alle i virksomheten slik at alle er klar over hva som jobbes mot, og hvordan de forskjellige kan bidra for å nå målet. Forskjellige avdelinger kan ha forskjellige OKR, men det bør ikke lages for mange da det kan bli vanskeligere å gjennomføre, og mer uklart hva man faktisk jobber mot.

OKR bør brukes fordi det er et enkelt og effektivt system, hvor alle kan føle at de bidrar. Fordi OKRene er synlig for alle til enhver tid skapes det motivasjon. Gruppene får et felles mål man jobber mot, som vil det skape motivasjon for samarbeid for måloppnåelse.

Hva innebærer et godt Objective?

Et godt Objective skal få deg til å ville stå opp av senga om morgenen. Det skal være kort og konkret, samtidig som handlingsorientert og engasjement skapende. Dette målet skal huskes, og derfor kan det ikke være for langt. Det må være i tråd med virksomhetens hensikt, og det må gi mening for alle som skal være med å bidra for å nå målet. Det er viktig å bruke tid på å finne et godt Objective, da dette skal motivere de ansatte til å hjelpe virksomheten å nå nye høyder.

Hva innebærer gode Key Results?

Gode Key Results skal være målbare og kvantitative. Hvert av Key Resultene skal måles fra enten 1-10 eller 0.1-1.0, hvor tallene forteller hvor nær man er måloppnåelse. Delmålene skal være litt ukomfortable, og gjøre så man vil gå ut av komfortsonen. Karl Philip fortalte oss under forelesning at dersom vi når alle målene våre, har vi satt for lave mål. De skal være ambisiøse, og si noe om hvordan man kommer i mål for å nå sitt Objective.

OKR Suksesshistorie: Google.com

Etter litt søk, kom jeg frem til at Googles historie om implementering av verktøyet er vel det mest kjente OKR eksempelet. John Doerr, forfatteren av OKR boken Measure What Matters, forteller under en TED-talks video om da han presenterte verktøyet for Google første gang. Dette var i 1999, og hovedkontoret var en garasje, og ansattantallet lå på 30. Doerr forteller i videoen at Google gikk for metoden fordi de hadde ingen annen kunnskap om hvordan styre en virksomhet på, og fikk betalt i stor suksess. I dag sitter Google igjen med over 80 000 ansatte, og det er få som ikke kjenner til navnet.

Se TED-talks videoen til John Doerr her:

Hvordan vi bruker OKR i undervisningen

For å få et innblikk i hvordan styringssettet fungerer i virkeligheten har vi fått i oppgave om å bruke OKR i eksamensoppgaven vår. Oppgaven går ut på at hver gruppe skal opprette og lansere hver sin nettbutikk, og derfor skal vi sette opp både Objective og Key Results gruppevis. Hver fredag publiserer en fra gruppen en oppdatering på hvordan vi ligger an i forhold til Key Results på INEVO sin plattform Basecamp. Her kan våre medstudenter holde seg oppdatert på hvordan vi ligger an hele tiden, og omvendt.

OKR gir virkelig motivasjon for å gjøre det bra. Gruppen er hele tiden fokusert på hva hovedmålet er og jobber sammen for å nå det.

// Vilde Christin Skildrud

Kilder

https://www.wrike.com/blog/12-okr-tips-google-linkedin-twitter-intel/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *