• Blogg

    Vær klar for endringer!

    Under første forelesning med Arne Krokan, ble det tatt opp et tema som jeg syns er ekstra interessant. Temaet er disruptiv innovasjon. Disruptiv innovasjon handler om at en ny teknologi, et nytt produkt eller firma inntar posisjonen som markedsleder og svekker det gamle betraktelig. Et godt eksempel på dette er Netflix som har tatt over for DVD og DVD-spillere. Det er ikke så vanlig å kjøpe eller leie en DVD, når man skal slappe av med en film på fredagskvelden lengre. Virksomheter som ikke er obs på at slikt kan skje, kan ende opp med verst mulig utfall. Hvis man har utdaterte produkter og ikke er endringsvillig vil andre produkter…